Maandag 10 oktober 2016 Door de veranderende marktsituatie en het hierop
aangepaste beleid zijn er enkele wijzigingen aangebracht binnen Docugroup.nl.

De werkzaamheden van het zelfstandig opererende montagebedrijf Ma-Ar Montage BV
zijn nu volledig ondergebracht bij Docugroup.nl. Hierdoor zijn de kanalen nog korter
en kan er beter worden gereageerd op de vragen vanuit de markt.

Ook de visie van Docugroup.nl is aan verandering onderhevig. Naast de levering en
montage van de archiefsystemen en inrichtingsadvies hierover zullen er steeds meer
pijlen gericht gaan worden op digitalisering in de ruimste zin van het woord.

De diensten zullen een belangrijkere rol gaan spelen binnen de organisatie.
Niet alleen digitalisering maar ook het op orde brengen van collecties en
bestanden krijgt meer aandacht.

De kennis en kunde blijft wel behouden binnen Docugroup.nl en de jarenlange
ervaring staat gerant voor kwaliteit, betrouwbaarheid en zekerheid.