Doordat er binnen de productiehallen van Audi.hu geen plaats meer
is voor de 8.000 m1 archief is Docugroup.hu gevraagd om dit totale
archief in beheer te nemen. Uiteraard is hier mee ingestemd maar
wist men nog niet dat e.e.a. op zeer korte termijn moest gaan
plaatsvinden. Binnen een tijdsbestek van 6-8 weken is het besluit
tot verhuizen genomen, zijn de contracten getekend en worden
de ca. 80.000 archiefdozen geplaatst op pallets om vervolgens
in een tijdelijke opslag van palletstellingen te worden weggezet.
Een klus waar men in Hongarije terecht erg trots op is.

Ook zal t.z.t. het archief vanuit de vestiging in Duitsland worden
overgebracht. Audi neemt een zeer belangrijke plaats in in Gyor
want momenteel is men bezig met een productie uitbreiding
waar ca. 20.000 mensen extra een arbeidsplaats kunnen gaan
vinden naast de 10.000 man/vrouw personeel die hier reeds werken.

———————————————————–————————————————————————————————