Ook afgelopen week hebben de monteurs van Ma-Ar Montage BV
weer de nodige meters archief bij de gemeente Zaanstad geplaatst.
Zowel het inhuizen door medewerkers van P.A. van Rooyen uit
Uithoorn als de montage ligt op schema. Deze week was het
kenmerkend voor het feit dat er meters gemaakt konden worden
omdat er in de archiefruimte 1.19 sprake is van een eenvoudige
opbouw bestemd om archiefdozen op te slaan. Allemaal eenzelfde
maatvoering en dat maakt het werk een stuk gemakkelijker.

Komende week zal deze ruimte zeker afgerond worden en kan
er een start worden gemaakt met ruimte 1.20. Ook hier is sprake
van een standaard invulling dus opnieuw meters maken.

———————————————————–————————————————————————————————