archiefwetEen ieder die zijn of haar archiefwerk serieus neemt kent
het bestaan van de archiefwet. Deze wet is in het leven
geroepen om te voorkomen dat er belangrijke  informatie
kan verdwijnen en om persoonlijk gevoelige gegevens te
beschermen.

De belangrijkheid van informatie kan voor een ieder verschillen.
Bij de wet zijn daarom regels opgesteld welke verplicht door de
overheid moeten worden gehanteerd. Ook voor de zakelijk markt
kan deze wet een richtlijn zijn om zaken te bewaren dan wel te
vernietigen.

Door te klikken op deze afbeelding vindt U de complete tekst van
de nieuwe archiefregeling van juli 2013 met de nodige aanvullingen.