De op deze website getoonde informatie wordt door Docugroup met zorg samengesteld, doch
voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Docugroup verstrekt
door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Docugroup
worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

•Docugroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren
van deze website.

•Docugroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van
de op de website van Docugroup opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Docugroup alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Docugroup niet aansprakelijk
voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Docugroup worden onderhouden zijn louter ter informatie van
de bezoeker opgenomen. Hoewel Docugroup uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar
verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit
van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met
betrekking tot sites die niet door Docugroup worden onderhouden wordt afgewezen.