Archiveren is een activiteit waar voor ieder bedrijf of elke instantie geldt, dat de dagelijkse gang van zaken goed en gestructureerd dienen te verlopen. Vanaf 1991 houdt Docugroup zich in Hongarije al bezig met archiefbeheer en niet geheel zonder resultaat.