Zondag 17 maart 2013 Op vrijdag werd in museum De Lakenhal te Leiden
de  leiden3tentoonstelling “ Wereldschatten! Van Cicero tot Erwin Olaf “ geopend
door Carel Stolker, rector magnificus Universiteit Leiden. Museum
De Lakenhal presenteert in samenwerking met de Universitaire
Bibliotheek Leiden topstukken uit de schatkamer van de Universiteit Leiden:
de Bijzondere Collecties. Niet eerder was het mogelijk om topstukken uit
alle gelederen van deze collectie in tentoonstellingsverband te bewonderen.

In select gezelschap had ook de directie van Docugroup.nl de gelegenheid
bij deze opening aanwezig zijn als één van de sponsoren. Nadat er diverse
toespraken waren gehouden, de officiële opening was verricht kon een ieder
een rondgang maken over deze indrukwekkende tentoonstelling. Na afloop
werd een ieder een receptie aangeboden en kon er ook nog “genetwerkt”
worden. Dit leverde ook weer de nodige contacten op voor de toekomst.
Wanneer men Leiden bezoekt is een bezoek aan deze tentoonstelling zeker
aan te raden met stukken van Rembrandt, Jan Toorop en uiteraard van Erwin Olaf.
(periode 1265 tot heden.

De tentoonstelling is geopend tot en met 30 juni 2013

leiden2leiden1

———————————————————–————————————————————————————————