Donderdag 20 oktober 2016 Nadat er de afgelopen maanden nagedacht is over een
vernieuwde structuur, en deze  sinds 1 oktober j.l. een feit is, is men bij Docugroup.nl
natuurlijk ook aan de slag gegaan om opdrachten binnen te halen.

De eerste 2 opdrachten waren een voortvloeisel uit lopende zaken. Bij de Koninklijke
Bibliotheek werden lopende zaken afgehandeld en natuurlijk is de Universiteitsbibliotheek
in Leiden ook geen onbekende. Hier werden naast een lopende opdracht toch al weer een
aantal extra opdrachten genoteerd. Levering van een mooie partij boekensteunen en aanvulling
op aanwezige legborden zijn altijd goed om te mogen doen.

Ook op het gebied van digitalisering is er wat beweging. Bij de eerste aanvraag van een
bestaande relatie wordt toch gesproken over ca. 700.000 pagina’s om te scannen en hiervoor
een database in te richten. Verder loopt er vanuit een relatie in Amersfoort een verzoek om
mee te denken hoe traditionele foto negatieven, welke nu centraal opgeslagen liggen, terug te
brengen op decentraal provinciaal niveau.

De eerste kleine stapjes in de gewenste richting maar er is nog een lange weg te gaan.
Elke nieuwe uitdaging zal dan ook serieus bekeken worden op haalbaarheid.