Frysk-Histoarysk6Vrijdag 27 september 2013 Vanuit het verre zuiden op naar het
hoge Noorden moeten de monteurs wel hebben gedacht.

Dus vanuit Dordrecht naar Leeuwarden. De voorraad Friestalige
boeken neemt zienderogen toe en hiermee ook gelijk het
opslagprobleem binnen het Frysk Histoarysk en Letterkundig
Sintrum, voor de intimi Tresoar. Voor de monteurs van Ma-Ar
Montage BV is dit geen onbekende klant. Maar liefst 5 installaties
moesten worden gemonteerd. Eerst moest er overal een
aluminium vloer worden aangebracht dit i.v.m. de archiefwet
welke hier van toepassing is.

Al snel werd duidelijk dat men alles in het werk had gesteld Frysk-Histoarysk5
om elke cm2 van de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten
(zie bijgaande foto’s). Ook hier gold dat de aanvoer van de materialen
vlot en vakkundig kon plaatsvinden. (ondanks een behoorlijke
schuine oploop naar de ruimte) In het totaal werden er gedurende
de afgelopen 2 weken 3 trailers met materiaal aangevoerd en verwerkt.
Het grotendeels van de verrijdbare stellingen hebben een diepte van
20 cm ( t.b.v. de standaard boekafmeting). Slechts 1 gedeelte kent de
legbord diepte van 25 cm voor de grotere exemplaren. Ook gedurende
de werkzaamheden aan dit project werd er overnacht omdat men in
de avonduren door kon werken. Dit leverde veel effectieve montagetijd
op met als gevolg dat de klus voor de klant ruim een week eerder
opgeleverd kon worden dan in de planning stond. Hierdoor kan er Frysk-Histoarysk4
momenteel al weer begonnen worden met het inhuizen van de boeken
vanuit de tijdelijke opslag. Iets wat door de klant, bij monde van
dhr. Tjeerd de Jong,  met nadruk nog eens werd genoemd tijdens de
officiële oplevering. Ma-Ar Montage BV overhandigde als waardering
voor de genoten gastvrijheid een ‘Merci’ voor het personeel.

 Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten

 

 

Frysk-Histoarysk1 Frysk-Histoarysk2Frysk-Histoarysk3