Soesterberg1Woensdag 30 oktober 2013 Afgelopen week is er ook in Soesterberg
weer het nodige aan stellingmateriaal neergezet en is ook de aanlevering
van materialen gestaag doorgegaan. Bijna dagelijks verscheen er wel een
trailer met nieuwe onderdelen. Hierdoor werd het logistiek even wat lastig
om alles direct op de juiste plek neer te zetten en moest er een beroep
gedaan worden op extra opslagcapaciteit binnen de depots.

Gelukkig werd hiervoor een adequate oplossing gevonden. Nadat
de beide vloeren voor depot A en B gereed waren kon begonnen worden
met de opbouw in de diverse samenstellingen. Wagens met allemaal
wel dezelfde lengte maar een scala aan breedtes. Hiermee worden de
diverse mogelijkheden nog eens extra aangetoond van de opslagsystemen
van Bruynzeel. Naast de hoogte van 3 meter voor de onderbouw is ook
het aanbrengen van de tussenvloeren een Soesterberg2hele opgave.

Er is een start gemaakt waarbij de eerste consoles zijn aangebracht
en komende week de vloer voor depot A en de entresol vloer voor
depot B opgeleverd dienen te worden.

Tussendoor zal er ook verder gegaan moeten worden met de opbouw
voor depot B. Dit betekent dat er komende week 2 volle pleoegn van
Ma-Ar Montage dagelijks in Soesterberg te vinden zullen zijn.

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten

 Soesterberg4Soesterberg3