over-de-grens1Zaterdag 21 juni 2014 Afgelopen maandag is een monteur
van Ma-Ar Montage BV gestart als supervisor bij een project
over de grens. Het maakt natuurlijk ook niet uit of je 100 km.
Naar het westen of naar het oosten moet rijden. De brandweer
in Dusseldorf / Willich heeft er voor gekozen om de opslag
van de diverse materialen te plaatsen in een zogenaamde
“dubbeldekker” van Bruynzeel Storage Systems.

Gezien het feit dat Ma-Ar Montage BV al ervaring op heeft
gedaan met de bouw van een dergelijke installatie bij het
Nationaal Militair Museum in Soesterberg kwam de vraag
of de aanwezige kennis gebruikt kon worden bij dit project.
Onder leiding van de monteur van Ma-Ar Montage BV
worden er nu 6 Slovenen en 6 Tsjechen aangestuurd om
dit project tot een goed einde te brengen. Een nieuwe taakover-de-grens2
die wel enige gewenning eist.

Op bijgaande foto’s is te zien dat het om een serieus project
gaat en dat er de komende 4 weken nog wel het nodige te
doen valt. Maandag a.s. Begint een ploeg monteurs bij Naturalis
in Leiden. Het is een eerste van in het totaal zes depot welke
ingericht moeten gaan worden terwijl iets verder op ook nog
een verhuizing plaats gaat vinden van een groot archief van
de afdeling Archeologie van de Universiteit van Leiden.

Dus volop activiteiten binnen Ma-Ar Montage BV / Docugroup.nl

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.

over-de-grens3over-de-grens4