26-11-2012 Na 2 weken van uitmeten, laseren, uit waterpassen, pas zagen
en ondervullen zijn afgelopen donderdag de eerste 2 ruimte afgerond als
we naar de vloer kijken. Ook is er reeds een begin gemaakt met de vloeren
in ruimte 3, 4 en 5. Ruimte 3 (een iets kleinere ruimte als de overige 4) is
in zijn geheel uitgezet en van de nodige ondervulling voorzien. Hier kan
een start gemaakt worden met het aanbrengen van de Terrazzo platen en
de rails. In ruimte 4 zal nog een stuk uitgezet moeten gaan worden voordat
hier de vloer echt zichtbaar gaat worden. Ruimte 5 is voorzien van de nodige
belijning waarop de ondervulling dient te worden aangebracht zodat een
vloer ontstaat welke volledig waterpas is. Voor de komende tijd hebben
de monteurs van Ma-Ar Montage nog voldoende werk aan het uitzetten
en aanbrengen van de vloer eer men met de opbouw kan gaan beginnen.

———————————————————–————————————————————————————————