Archiveren is een activiteit waar voor ieder bedrijf of elke
instantie geldt,Historie van Docugroup dat de dagelijkse gang van zaken goed en
gestructureerd dienen te verlopen.

Vanaf 1991 houdt Docugroup zich in Hongarije al bezig
met archiefbeheer en niet geheel zonder resultaat. Sedert
2004 is er een samenwerkingsverband tussen 7 verschillende
bedrijven onder de naam Docugroup Consortium. Elk bedrijf
heeft zo zijn eigen specialismen. De goede samenwerking en de korte lijnen zijn de kracht
van de groep. In 2005 heeft docu.nl zich ook aan het rijtje toegevoegd, weliswaar geheel
zelfstandig werkend in Nederland.

In Hongarije wordenwerkzaamheden verricht voor o.a. een 8-tal ministeries
en voor het centraal bureau van de minister-president, hetgeen natuurlijk 100%
vakbekwaamheid en betrouwbaarheid vereist. Meerdere van de medewerkers
beschikken over het doorlichtingcertificaat “C”. Het hoogst haalbare certificaat op dit gebied.

Dagelijks worden  bedrijven, instanties en ministeries overtuigd van het feit dat het
in opslag geven van documenten aan de Docugroup veilig en goedkoop is.
De bereikbaarheid van de documenten kan gelijk blijven alsof het archief  “in huis is “.