TU-Eindhoven1
Vrijdag 12 december 2014
Deze week waren de monteurs van Ma-Ar Montage
eens niet in Leiden te vinden. Dit keer werd er na het zuiden afgereisd.
Om precies te zijn de TU van Eindhoven. Hier moest in relatief korte tijd
een volledige installatie met 20 schilderijrekken verplaatst worden.

Nadat eerst de demontage had plaats gevonden diende het transport geregeld
te worden. De rekken waren aanzienlijk zwaarder dan oorspronkelijk werd
ingeschat, daarbij was de af te leggen route ook niet direct de meest eenvoudige
en het weer werkte ook niet echt mee.

Nadat alle onderdelen op de plek waren kon er gestart worden met de opbouw.
Dat e.e.a. goed geslaagd is blijkt wel op bijgaande foto’s. De opslag van de
schilderijen kan nu weer veilig en vertrouwd plaatsvinden op een nieuwe
tijdelijk locatie zodat het huidige pand volledig gerenoveerd kan worden.

TU-Eindhoven4 TU-Eindhoven5

TU-Eindhoven2 TU-Eindhoven3

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.