In de mooie imponerende nieuwbouw van het toekomstige
Gerrit Komrij College te Winterswijk ( de huidige Driemark SG)
heeft Docugroup een mooi maar zeer compact afdelingsarchief
kunnen leveren. Dit kan wel eens de 1e stap zijn voor een verdere
samenwerking omdat de geleverde strekkende meters waarschijnlijk
niet voldoende zullen zijn voor het totale aanwezige archief.
Momenteel is men binnen de school volop bezig om het archief
op te schonen en te selecteren. Nadien zal bekeken worden of
er meer capaciteit nodig is. Wat er nu geplaatst is moet voldoende
zijn voor de opslag voor het secretariaat.

Naast de vele kleuren binnen het pand zijn de lichtbeuken
frontpanelen een passende toevoeging aan het geheel.

———————————————————–————————————————————————————————