Afgelopen maandag is er gestart met het leggen van in het totaal
450 m1 rails voor de 5 archieven van de gemeente Zaanstad.
Nadat het inhuizen van de ruim 4000 kg rails redelijk snel was
gedaan was er intussen ook al een start gemaakt met het uitzetten
van de maten in de 1e ruimte. De basis voor de latere opbouw als
we kijken naar de nauwkeurigheid in maatvoering. Rails worden
voorzien van bevestigingsplaatjes en ook de eerste gaten kunnen
worden geboord nadat de smetlijnen de grond blauw gekleurd
hebben. De werkzaamheden volgen elkaar nauwkeurig op zodat
iedereen door kan. Een proces dat zich gedurende de eerste dagen
blijft herhalen. Langzaam maar zeker worden de eerste rails op
hoogte gesteld middels de toepassing van een laser. Rails worden
nauwkeurig op maat gezet. Dan volgt het definitief vastzetten,
eventueel aanbrengen van compri-band daar waar nodig en tot
slot afplakken met tape om beschadiging en vervuiling te voorkomen.

Nu vrijdag 3 augustus kunnen we met enige trots al terugkijken op
een geslaagde klus, ondanks dat er nog “enkele meters “te gaan zijn.

 

———————————————————–————————————————————————————————