16 november 2012 Voor de monteurs van Ma-Ar montage is dit blijkbaar
maar een kleine stap.

Was men eind vorige week nog druk in het imponerende pand van
de gemeente Zaanstad nu is het pand opnieuw erg imponerend.
Het rijksmuseum ondergaat momenteel een behoorlijk verbouwing
en herinrichting. Aan de buitenkant zijn enkele activiteiten
waarneembaar maar binnen is het een komen en gaan van mensen
t.b.v. de inrichting van o.a. de zalen en de diverse depots voor de
bibliotheken en kunstopslag. Opnieuw een mooie klus met de nodige
variatie. Allereerst zal er ca. 1.000 m2 vloer gelegd moeten worden
waarin de rails worden geïntegreerd. Een zeer variabele opbouw qua
indeling moet er zorg voor gaan dragen dat de relatief lage ruimtes
maximaal benut gaan worden. Vooraf is er veelvuldig overleg geweest
en het eindresultaat zal moeten aantonen dat dit zinvol is geweest.

Aan de monteurs van Ma-Ar zal het zeker niet liggen.

———————————————————–————————————————————————————————