KB1Zaterdag 8 augustus 2015 Na een jaar van afwezigheid zijn we als Docugroup
weer terug bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Nadat er diverse gesprekken zijn gevoerd naar aanleiding van de uitgebrachte
offertes, de hieruit volgende opdracht moest er een middellange termijnplanning
komen voor de te verrichten werkzaamheden. De uitkomst is dat er afgelopen
maandag kon worden begonnen met de demontage van de eerste Libro- en
Grahlstellingen op de afdeling Bijzondere Collecties.

Nu een week later kunnen we al terug kijken op een succesvol verloop.
Veel materiaal is reeds gedemonteerd en afgevoerd gezien het feit dat
dit niet gebruikt gaat worden. Ook vele buiskarren vol met bruikbare
legborden hebben hun tijdelijke opslag gevonden op de 1e verdieping.

Een mooie start van een mooi project waarin de samenwerking tussen
medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek, Varodarent (P.A. Van Rooyen),
Ma-Ar Montage en Docugroup.nl opnieuw een uitstekende combinatie blijkt te zijn.

 KB4 KB3 KB2

Klik op de afbeeldingen om deze te vergroten.